vrijdag 11 april 2014

Gastblogger van de dag - Juf Wendy

Super! Enthousiast! Leuk! Het leeft! Leerzaam! Gaaf!”
 
Enthousiaste reacties die ik kreeg van het team, gister in de vergadering toen ik vroeg hoe het project bij een ieder gaat. Mijn collega’s benoemden de ervaringen van zowel de kinderen als van zichzelf. “Ja, volgend jaar weer!”

“Juf, gaan we project doen?” Hoopvolle kindergezichten als ze ’s ochtends binnenkwamen, en gejuich bij bevestiging ervan. Sommigen ook: “Jippie, we gaan niet werken!” Dat is opmerkelijk want iedereen heeft de afgelopen twee weken juist ontzettend hard gewerkt! Alleen, in een andere vorm en geleerd over doorgaans andere onderwerpen dan we normaal op school brengen.  

De cultuurprojectweken gaan om het doen en het ervaren, gekoppeld aan theorie. De veelzijdigheid van de aangeboden activiteiten maakt dat er voor iedereen echt iets in zit. Sommigen smullen ervan en willen nog meer. Anderen willen graag weer naar ‘het normale’ terug. In ieder geval: nieuwsgierigheid en talenten zijn aangesproken en we hopen dat de ervaring nog lang blijft nagloeien in een ieder.

BEDANKT!!! Iedereen die heeft meegeholpen om dit project tot een groot succes te maken!

In het bijzonder:

Van het team wil ik de organisatoren Pauline en Judith feliciteren met het geslaagde project. En alle collega’s die in diverse commissies hebben mee georganiseerd. Ook iedere collega persoonlijk die in haar eigen groep creatief is geweest, nieuwe ideeën en extra werk heeft ingebracht. 
 
Van de ouders wil ik bedanken: Petra en Karin die iedere dag met groot enthousiasme aanwezig waren om de blog up to date te houden.
De ouders die hun talent hebben ingezet voor de aankleding van school.
En alle ouders die in de groepen hebben ondersteund.
Bedankt Wim, voor het geluid bij de opening en afsluiting.

 
En natuurlijk de kinderen: bedankt voor jullie enthousiasme en input!!!

Juf Wendy, cultuurcoördinator